Vacancy Notice

Nepal Pragya pratisthan.pdf

नेपाल प्रज्ञा प्रतिस्थान द्वारा नायब सुब्बा र खरिदार पदको लागि कर्मचारी आवश्यकताको बिज्ञापन खुलेको हुनाले प्रमाण पत्र  तह उतिर्ण विद्यार्थीहरुले उक्त पदहरुको लागि दरखास्त दिन सक्नेछन |

पाठ्यक्रमको लागि निम्न लिंकमा click गर्नु होला |

https://nepalacademy.gov.np/Post/PostDetails/-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%AC-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%BE-%E0%A4%B0-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE

 

Vacancy for Ganak and Suparibexyak for National Census 2078

kendriya-tathyanka-vacancy-converted.pdf

Students of Bachelors can apply for Ganak and Masters level students can apply for Suparibexyak.

 

 

छोरि बुहारीहरुका लागि उच्च शिक्षा अध्धयन छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना

Scholarship-converted.pdf